Klachten

Heeft u een klacht dan wil ik je vragen persoonlijk contact op te nemen om tot een passende oplossing te komen.

Voor de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ben ik via de beroepsvereniging VNRT aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Bent u niet tevreden over de afhandeling van een klacht dan kunt u met de beroepsvereniging VNRT contact opnemen. Meer informatie hierover vindt u op  https://www.vnrt.nl/clienten/klachtenregeling/